EU fondovi

Novosti

26. 01. 2023.

Stanje radova u luci Baška

Projekt dogradnje luke Baška, tj. produženje primarnog (Vela riva) i sekundarnog (Mala riva) lukobrana je pri samom kraju s radovima. U…

28. 05. 2021.

Obilazak radova u luci Baška

U sklopu redovnih aktivnosti na praćenju realizacije radova u krčkim lukama, gradilište EU projekta dogradnje luke Baška su obišli…