EU fondovi

Projekt „Dogradnja luke Baška“

Projekt „Dogradnja luke Baška“ financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. temeljem prijave na Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Razdoblje provedbe Projekta:
9. rujna 2019. -
9. prosinca 2023.

Ukupna vrijednost Projekta:
41.166.298,55 HRK

EU sufinanciranje projekta:
39.709.975,94 HRK

Saznaj više o projektu