EU fondovi

Izjava o pristupačnosti

Županijska lučka uprava Krk (u daljnjem tekstu ŽLUK) nastoje svoje mrežne stranice (baska.zluk.hr) učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište ŽLUK koje se nalazi na adresi https://baska.zluk.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište baska.zluk.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta koji na pojedinim dijelovima sadržaja nije optimalno podešen
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • Fokus tj. položaj pokazivača na ekranu nije vidljiv i čitljiv čitaču ekrana niti je osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme s obzirom na to da nisu korišteni za to potrebni specifični strukturalni elementi iz HTML5 standarda

Podizanje razine pristupačnosti

ŽLUK poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 28. listopada 2020. 
ŽLUK će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste ŽLUK.
Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice https://baska.zluk.hr/ korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: ana.jelovac@zluk.hr
  • telefonom: +385 51 220 165
  • poštom: Županijska lučka uprava Krk,Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk, Hrvatska

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr ili na ppi@pristupinfo.hr.